به گزارش خبرگزاری آلمان، انتخابات در ایالت هسن منطقا نباید تاثیری در تداوم کار دولت مرکزی آلمان و همچنین سرنوشت صدراعظم این کشور ایفا کند. اما وضعیت دولت برخاسته از ائتلاف بزرگ آلمان ظرف ماه‌های گذشته چنان شکننده شده که انتخابات در یک ایالت می‌تواند تاثیری تعیین‌کننده بر دوام و بقای آن داشته باشد. نتایج این انتخابات حتی می‌تواند به بحران در دولت آلمان دامن بزند و تجدید برگزاری انتخابات سراسری را به احزاب متشکل در ائتلاف حکومتی تحمیل کند. دو هفته پس از زمین‌لرزه سیاسی در ایالت بایرن، مردم ایالت هسن، روز یکشنبه ۶ آبان (۲۸ اکتبر) به پای صندوق رفتند تا پارلمان این ایالت و در نتیجه دولت ایالتی آتی آن را انتخاب کنند.

ایالت هسن، از جمله مناطقی بود که حزب سوسیال دموکرات دهه‌ها بر آن تسلط داشت. موضوعی که در سال ۱۹۹۹ به پایان رسید. از آن هنگام تا کنون، سکان هدایت این ایالت برعهده یک ائتلاف حکومتی به‌رهبری حزب دموکرات مسیحی آلمان، حزب صدراعظم این کشور، آنگلا مرکل است. نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارند که ائتلاف بزرگ دو حزب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی از اکثریت لازم برخوردار نیست. همین موضوع نه‌تنها باعث نگرانی مسوولان این دو حزب در ایالت هسن شده است، بلکه به نگرانی دولت آلمان نیز دامن زده است. نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته در سراسر آلمان نیز حکایت مشابهی دارند و آن اینکه ائتلاف بزرگ دولت آلمان، اکثریت خود را از دست داده است و هرگاه انتخابات تجدید شود، قادر به کسب اکثریت آرا نیست.

آنگلا مرکل، به نتایج انتخابات روز یکشنبه ۲۸ اکتبر امید بسته است. اگر نتیجه انتخابات مغایر با نتیجه نظرسنجی‌های صورت گرفته باشد، مرکل می‌تواند بر ادامه کار ائتلاف بزرگ در آلمان امیدوار باشد و به کار خود به‌عنوان صدراعظم ادامه دهد. حزب سوسیال دموکرات نیز به آن امید دارد تا به روند حاکم بر کاهش محبوبیت خود در آلمان نقطه پایانی بنهد. افزون بر آن، نگاه‌ها متوجه حزب سبزها و حزب پوپولیست آلترناتیو برای آلمان (AfD) است. حزب سبزها، همان‌گونه که در انتخابات ایالت بایرن خوش درخشید، براساس نتایج نظرسنجی‌ها از موقعیت بسیار خوبی برای گسترش نفوذ خود برخوردار است. براساس نظرسنجی‌های صورت‌گرفته، آرای حزب سبزها می‌تواند در ایالت هسن حتی از مرز ۲۰درصد نیز عبور کند. این درحالی است که میزان آرای احتمالی حزب آلترناتیو برای آلمان نیز بین ۱۱ تا ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است. بدیهی است که هرچه آرای این حزب بیشتر باشد، امکان ادامه ائتلاف حکومتی به رهبری حزب دموکرات مسیحی دشوارتر می‌شود.