سوگا افزود: شخص یاد شده درحال‌‌حاضر در دفتر مهاجرت در شهر انطاکیه ترکیه است. سخنگوی دولت ژاپن در ادامه گفت‌: تحقیقات برای اطمینان از هویت این شخص درحال انجام است اما به احتمال قوی او همان خبرنگار ژاپنی یاسودا است که پیش‌تر ربوده شده بود. گروه تروریستی القاعده درخواست مبلغ ۱۰ میلیون دلار را در ازای آزادی یاسودا مطرح کرده بود که دولت ژاپن آن را نپذیرفت. پیش‌تر مسوولان استان هاتای ترکیه اعلام کرده بودند با هماهنگی تیم‌های امنیتی و دستگاه‌ اطلاعاتی یک شهروند ژاپنی از سوریه به این کشور تحویل داده شده است. مسوولان این استان در ادامه گزارش دادند: ترکیه منتظر تایید هویت این فرد از سوی مسوولان ژاپنی است.