این درحالی است که مجریان این نظرسنجی گفتند که محبوبیت باراک اوباما در نظرسنجی که آنها در مدت مشابه باقی مانده تا موعد انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۱۰ کنگره برگزار کردند، معادل ۴۵ درصد بوده است. در اکتبر ۲۰۱۰ میزان محبوبیت باراک اوباما به شکلی تاریخی کاهش یافت و در انتخابات میان‌دوره‌ای همان سال نیز حزب وی تعداد چشمگیری از کرسی‌ها را در مجلس نمایندگان و سنا از دست داد. با وجود آنکه دونالد ترامپ نیز عمدتا یک رئیس جمهور نامحبوب در میان کلیت مردم آمریکا بوده، اما محبوبیت بالای عجیبی میان جمهوری‌خواهان داشته و در همین نظرسنجی اخیر میزان محبوبیت او در میان جمهوری‌خواهان معادل ۹۰ درصد بوده است.

بسیاری از ناظران انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا را نوعی رفراندوم در مورد عملکرد ترامپ می‌دانند. هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان با رقابت انتخاباتی سختی روبه‌رو هستند و تعدادی از سناتورهای دموکرات با موقعیت شکننده به‌دنبال حفظ کرسی‌هایشان به سبب آرای بالای دو رقمی در انتخابات سال ۲۰۱۶ به نفع ترامپ در ایالت‌های متعلق به آنها هستند و در مقابل نیز جمهوری‌خواهان نیز نگران عدم محبوبیت ترامپ در میان گروه‌هایی نظیر زنان و گروه‌های دیگر هستند. نظرسنجی مذکور همچنین نشان داد که رای‌دهندگان برای این انتخابات میان‌دوره‌ای نسبت به چند انتخابات قبلی اشتیاق بیشتری دارند و ۷۲ درصد دموکرات‌ها و ۶۸ درصد جمهوری‌خواهان گفتند که کشش زیادی به انتخابات پیش رو دارند. در عین حال این نظرسنجی در مجموع نشان داد که دموکرات‌ها برتری ۹ درصدی بر جمهوری‌خواهان در رقابت برای به دست گرفتن کنترل کنگره دارند. ۵۰ درصد رای دهندگان احتمالی گفتند که می‌خواهند کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها قرار بگیرد و ۴۱ درصد نیز گفتند که خواهان تداوم تسلط جمهوری‌خواهان بر کنگره هستند.