براساس آمارها هر سال ۴۵۰۰ نفر در انگلیس دست به خودکشی می‌زنند و خودکشی همچنان علت عمده مرگ در مردان زیر ۴۵ سال محسوب می‌شود. ترزامی‌در مراسمی به مناسبت روز جهانی بهداشت روان گفت زمانی که من نخست‌وزیر انگلیس شدم، روی پلکان ساختمان داونینگ استریت ایستادم و متعهد شدم که با بی‌عدالتی‌های گزنده در جامعه‌مان مبارزه کنم. او تصریح کرد: کمتر بی‌عدالتی است که شدیدتر از بی‌عدالتی نسبت به کسانی که مبتلا به مشکلات مربوط به بهداشت روان هستند، باشد اما ما با یکدیگر می‌توانیم این وضعیت را تغییر دهیم و به این ذهنیت بیجا که خیلی‌ها را مجبور به رنج بردن در سکوت می‌کند پایان دهیم. ما می‌توانیم از تراژدی از بین رفتن جان بسیاری از افراد بر اثر خودکشی پیشگیری کنیم. ما می‌توانیم به خوب بودن وضعیت روحی و روانی فرزندانمان اولویتی که شایسته آن است، بدهیم. براساس این تصمیم نخست‌وزیر انگلیس، دویل پرایس اکنون به سمت وزیر بهداشت روان پیشگیری از خودکشی و نابرابری‌ها منصوب می‌شود و قرار است تضمین کند که در هر منطقه‌ای در انگلیس برنامه‌هایی برای متوقف کردن مرگ‌های غیرضروری اجرا شده و طرح می‌کند چطور تکنولوژی می‌تواند به شناسایی کسانی که بیشترین ریسک را دارند،‌ کمک کند.