در این شرایط برخی با انتقاد از رویه تحقیقات اف‌بی‌آی گفته‌‌اند ترامپ در ظاهر دست آنها را باز گذاشته بود اما به‌شدت در این تحقیقات محدود عمل کرده‌اند. منتقدان می‌گویند از دیگر افراد شاکی در این خصوص اف‌بی‌آی تحقیق به عمل نیاورده است.

همزمان با افزایش تایید برت‌کاوانا از سوی جمهوری‌خواهان برای تصدی کرسی خالی دیوان‌عالی، صدها نفر از معترضان به محوطه کنگره و جلوی ساختمان دیوان‌عالی رفتند. جمهوری‌خواهان در سنا از اکثریت برخوردار هستند و در این زمینه کاوانا و دونالد ترامپ نگرانی چندانی ندارند. اما با مطرح شدن اتهام‌ها یکی از سناتورها به نام فلیک خواستار تحقیق اف‌بی‌آی از این پرونده شده بود.

قاضی کاوانا متهم است که در دوران دبیرستان و دانشگاه به چند زن تعرض جنسی داشته است. حالا بعد از فرصت چندروزه، با ارائه گزارش اف‌بی‌آی در این‌باره، سناتورهای جمهوری‌خواه گفتند که این گزارش، برت کاوانا را از اتهام‌های آزار جنسی تبرئه می‌کند. اما سناتورهای دموکرات که در اقلیت هستند می‌گویند فرصت پنج روزه برای این تحقیقات کافی نبوده و کاخ سفید هم این تحقیقات را محدود کرده است. این قاضی ۵۳ساله اگر از سنا رای بگیرد، برای تمام عمر می‌تواند روی کرسی دیوان‌عالی بنشیند.