در حین این عملیات یک ناوشکن چینی به فاصله ۱۲ مایل دریایی صخره‌های گاون و جانسون در مجمع‌الجزایر اسپارتلی رسید که کشتی آمریکا حضور داشت. فاصله ۱۲ مایل فاصله‌ای است که معمولا به‌عنوان بخشی از آب‌های منطقه‌ای یک منطقه وسیع پذیرفته شده است. چین تقریبا بر کل دریای چین جنوبی ادعای مالکیت دارد، اگرچه تایوان، فیلیپین، برونئی، مالزی و ویتنام نیز همگی بر بخش‌هایی از این دریا ادعای مالکیت دارند. پکن برکل مجمع‌الجزایر اسپارتلی ادعای مالکیت دارد و تعدادی تاسیسات نظامی در این مجمع‌الجزایر ساخته است. نیت کریستنسن سخنگوی یگان اقیانوس آرام نیروی دریایی آمریکا گفت: در جریان این عملیات ناوشکن لویانگ چین به ناوشکن دیکیتر آمریکا در اقدامی غیرحرفه‌ای و غیرمطمئن در نزدیکی صخره‌های گاون در دریای چین جنوبی نزدیک شد. وی افزود: این کشتی چینی سپس یکسری مانورهای کاملا تهاجمی انجام داد و به ناوشکن دیکیتر هشدار داد تا از این منطقه خارج شود. این سخنگو افزود: این ناوشکن چینی به ۴۵ یاردی ناوشکن دیکیتر رسید و ناوشکن آمریکایی نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از یک رویارویی و تصادف انجام داد.