این فرد روز ۱۴ سپتامبر دستگیر شده و تحت بازجویی قرار گرفته بود. منابع امنیتی آلمان می‌گویند این گروه تلاش کرده بود به سلاح‌های نیمه اتوماتیک دست یابد و روز ۱۴ سپتامبر با استفاده از بطری‌های شیشه‌ای، پنجه بوکس و دستگاه‌های شوک برقی  در اقدامی هماهنگ به خارجی‌ها حمله کردند. در پی زد و خورد راستگرایان افراطی با مردم نیز یک تن از آنها زخمی شد. تحقیقات نشان داد که این گروه قصد داشته به خارجی‌ها و افرادی که با دیدگاه سیاسی این گروه مخالفت می‌کنند، حمله کند.