ارزیابی‌ها از رفتار چین طی زمان به پیشرفت در اجرای فرآیندهای داخلی حقوقی متعدد و ایجاد نهادها برای اجرای حفاظت از مالکیت معنوی اشاره دارد مانند تعهد رسمی دولتی به اصلاح و اجرای سخت‌تر و دقیق‌تر آن از سوی دادگاه‌های چینی. با این حال، تحلیل دفتر نمایندگی تجاری آمریکا در سال ۲۰۱۷ از روندهای جهانی مالکیت معنوی نتیجه می‌گیرد که «چالش‌های جدی در چین همچنان تقابل با مالکان یا دارندگان حقوق مالکیت در آمریکا را با توجه به حفاظت کافی و موثر از مالکیت معنوی و نیز دسترسی منصفانه و عادلانه به بازار برای افراد آمریکایی که بر حفاظت از مالکیت معنوی متکی هستند ادامه می‌دهد.» حفاظت از اسرار تجاری همچنان یک مشکل مهم است؛ چندین گزارش روایی نشان می‌دهد که پیشرفت چین به سوی اقدامات بهتر در این حوزه در سال‌های اخیر یا دچار توقف شده یا پس‌رفت کرده است. یک کمیسیون مهم در سال ۲۰۱۷ گزارش داد که «دزدی مالکیت معنوی از سوی هزاران بازیگر چینی همچنان فراوان و شگفت‌انگیز است.»

چین همچنین شرکت‌های خارجی را به انتقال تکنولوژی به‌عنوان شرطی برای دسترسی به بازار خود ملزم می‌کند. این اقدام در تعاملات چین با شرکت‌های خارجی رایج بوده و با وجود فشار آمریکا و فشار بین‌المللی و وعده چین به اصلاح تا امروز هم چنین است. در اوت ۲۰۱۷، دولت آمریکا تحقیقی را در مورد تلاش‌های چین برای تضمین فناوری و مالکیت معنوی از طریق چنین شیوه‌هایی آغاز کرد. گزارش دفتر نمایندگی تجاری آمریکا به کنگره در سال ۲۰۱۵ که چنین شواهدی را بازتاب می‌داد یادداشتی هشدارآمیزتر از گزارش‌های اولیه از این دست بود. این گزارش خاطرنشان می‌کرد که رفتار انطباق‌آمیز چین «پیچیده» است و با استفاده از منابع دولتی برای خلق الگوهای حمایتی «تحریف و قلب تجارت» [trade-distorting] به نفع صنایع داخلی به‌ویژه متلون است. این گزارش به شواهدی اشاره می‌کرد که روند حرکت به سوی استقبال گسترده‌تر از سازوکارهای بازار در فاصله ۲۰۰۳ و ۲۰۰۶ یک جورهایی معکوس شد آنگاه که پکن شکلی جدید از «سرمایه‌داری دولتی» [state capitalism] را در آغوش کشید که منابع، قوانین و جانبداری [favoritism] دولتی را به نفع مزیت ناعادلانه در چارچوب WTO به استخدام گرفت و از روح قواعد و هنجارهای تجارت جهانی تخلف ورزید. این کشور بر عمل انتقال الزامی فناوری که بر سرمایه‌گذاران خارجی وضع شده بود تاکید می‌کرد که یک تاکتیک جا افتاده چینی بود تا بیشترین مزیت ممکن از تجارت را نصیب خود کند. این گزارش خاطر نشان می‌ساخت که درحالی‌که چین همچنان به‌طور کلی به فرآیند حل‌وفصل رسمی مناقشات WTO متعهد است اما همچنین از این ابزارها به منزله تحقیقات ضد دامپینگ استفاده کرد تا به مقابله به مثل در برابر کشورهایی دست بزند که در انجمن WTO دست به شکایت زده‌اند (که [این شکایت] تخلفی است از روح قواعد و هنجارهای WTO).