وکلای کریستین بلسی فورد تاکنون چند بار از ناآماده بودن او برای حضور در کنگره سخن گفته بودند و از چاک گرسلی، رئیس ‌جمهوری‌خواه کمیته قضایی سنا خواسته بودند مهلت بیشتری برای تصمیم‌گیری به موکلشان داده شود اما در نهایت همزمان با به سر آمدن مهلت زمانی تعیین شده، اعلام کردند بلسی فورد آماده حضور در جلسه سنا است. فورد مدعی است در سال ۱۹۸۲ و هنگامی که او و کاوانا محصل دبیرستانی بودند در یک میهمانی باهم حضور داشته‌اند و آنجا کاوانا که مست بوده تلاش کرده است به او تعرض کند اما با دخالت پسر دیگری که در اتاق بوده موفق می‌شود خود را برهاند. قاضی برت کاوانا این ادعا را کاملا رد کرده و قرار است او هم در برابر سناتورهای کمیته قضایی سنا شهادت دهد.