طبق خبر فواد حسین اقدامات قانونی لازم برای ثبت‌نام به‌عنوان کاندیدای تصدی منصب ریاست‌جمهوری عراق را نیز انجام داده است. این درحالی است که سه دوره گذشته این منصب به‌صورت سنتی و طبق توافقات داخلی کردهای عراق، در اختیار حزب اتحادیه میهنی کردستان بوده و این حزب برهم صالح، معاون دوم حزب را که سال گذشته از این حزب جدا شده و هفته پیش بار دیگر به اتحادیه میهنی پیوست، به‌عنوان نامزد اتحادیه میهنی کردستان برای منصب ریاست‌جمهوری معرفی کرده است. از سوی دیگر چند شخصیت دیگر کرد نیز خود را برای تصدی این منصب کاندیدا کرده‌اند، از جمله سروه عبدالواحد نماینده پیشین جنبش تغییر در مجلس عراق به‌عنوان کاندیدای مستقل، خود را برای تصدی این منصب نامزد کرده است. درحال‌حاضر سلیم شوشکه‌یی از حزب جماعت اسلامی، سردار عبدالله و لطیف رشید دیگر نامزدهای کرد برای تصدی این منصب محسوب می شوند.