این در شرایطی است که اقتصاد این کشور به یک فاجعه شبیه شده، جرائم خیابانی در حال افزایش است و سیاست این کشور به واقع ناکارآمد و نخ‌نما شده است. بر این اساس، اگر بولسونارو در برزیل به قدرت برسد، یک پوپولیست دیگر به لشکر پوپولیست‌های فعلی جهان اضافه خواهد شد، لشکری متشکل از دونالد ترامپ در آمریکا، رودریگو دوترته در فیلیپین و ائتلاف چپ‌ها و راست‌ها به سرکردگی ماتئو سالوینی در ایتالیا. اکونومیست بر این باور است که بولسونارو عضو جدید نامبارک دیگری در این گروه خواهد بود که پیروزی‌اش به‌طرز خاصی نامبارک خواهد بود. اگر او در برزیل به پیروزی برسد، آخرین آثار حیات دموکراسی در بزرگ‌ترین کشور آمریکایی را در معرض خطر خواهد گذاشت.