موردی که دونووان از حزب دموکرات مشاهده کرد این بود که نظرسنجی رویترز و ایپسوس نشان می‌داد که شور و شوق دموکرات‌ها برای انتخابات نوامبر بیشتر از جمهوری‌خواهان است. در نظرسنجی‌هایی که صورت گرفته، مشخص شده است تقریبا اکثر دموکرات‌ها گفته‌اند در انتخابات کنگره حضور پیدا خواهند کرد و نتایج به‌دست آمده با آخرین نظرسنجی انتخابات غیرریاست‌جمهوری که در سال ۲۰۱۴ برگزار شد، مورد قیاس قرار گرفته است. این نوع نظرسنجی رویترز و ایپسوس که آیا مردم در انتخابات حضور پیدا می‌کنند از سال ۲۰۱۰ شروع شده اما نظرسنجی حاضر براساس اطلاعات موجود از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ مورد بررسی قرار گرفته است.

در این نظرسنجی مشخص شده است که ۷۴ درصد از زنان سفیدپوست بالای ۶۰ سال دموکرات گفته‌اند در انتخابات حضور پیدا خواهند کرد، که نسبت به ۴ سال قبل ۱۸ درصد بالاتر است. در میان زنان جمهوری‌خواه بالای ۶۰ سال این رقم به ۶۴ درصد رسیده است که نسبت به سال ۲۰۱۴، حدود ۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. این تنها زنان سن بالای دموکرات‌ها نیستند که شوق حضور در انتخابات سال‌جاری را دارند. نظرسنجی صورت گرفته که از ۲۰ اوت به این سو، صورت پذیرفته نشان داده است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و افراد ۱۸ تا ۳۴ ساله که خود را نسل جدید این هزاره می‌دانند شوق زیادی برای حضور در انتخابات دارند. حتی در این نظرسنجی مشخص شده است جمهوری‌خواهانی که به ترامپ رای داده‌اند به اندازه دموکرات‌ها شوق حضور در انتخابات این دوره از کنگره را ندارند.