باب وودوارد، روزنامه‌نگار کهنه‌کار آمریکایی که در افشای رسوایی واترگیت در دهه ۷۰ قرن گذشته نقش داشت در کتابش فاش می‌کند: تیم دونالد ترامپ دست به کودتای اداری می‌زند و اسناد رسمی را به شیوه‌ای مخفیانه از دفتر ترامپ برمی‌دارد تا مانع از امضای این دستور شود. این نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی که بخش‌هایی از کتابش روز دوشنبه منتشر شد، می‌آورد: ترامپ از کلماتی نظیر او را می‌کشیم. بگذارید تعدادی از رهبران سوریه را بکشیم، استفاده کرده بود.

مولف این کتاب که اطلاعاتش را از منابع دست اول و اظهارات و شاهدان زنده و ماحصل گفت‌وگوها در جلسات داخلی و کتاب‌های خاطرات و اسناد دولتی به‌دست آورده، خاطرنشان کرده است، جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا در واکنش به‌دستور ترامپ گفته بود: «به سرعت موضوع را مشخص خواهد کرد.» اما بعد از اتمام تماس تلفنی با ترامپ به معاونان ارشدش گفته بود: «ما هرگز این کار را نخواهیم کرد، بلکه حساب شده عمل خواهیم کرد.»