این موسسه همچنین درباره ریسک‌هایی که اقتصاد این کشور با آنها مواجه است هشدار داده است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، در بیانیه‌ این موسسه آمده است: «کاهش چشمگیر ارزش لیر، توازن اقتصاد ترکیه را از طریق رشد اقتصادی پایین‌تر و کاهش کسری حساب‌ تجاری تغییر خواهد داد (ارزش لیر در سال‌جاری میلادی بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است). ما پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۸ ترکیه را کاهش داده‌ایم و ریسک‌های منفی گسترده و معناداری برای اقتصاد این کشور پیش‌بینی می‌کنیم.» در این باره «فیچ» رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ترکیه را به ترتیب ۸/ ۳ و ۲/ ۱ درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به ارزیابی ماه جولای، به ترتیب ۷/ ۰ و ۲/ ۱ درصد کمتر شده است.