موزه ملی برزیل که وابسته به دانشگاه فدرال ریودوژانیرو است دارای چند بخش مختلف از جمله مردم‌شناسی، باستان‌شناسی و دیرینه‌شناسی است و از لحاظ اهمیت با موزه بریتانیا مقایسه می‌شود این درحالی است که موزه بریتانیا محل نگهداری ۸ میلیون اثر تاریخی است و موزه ملی برزیل میزبان ۲۰ میلیون اثر. از مهم‌ترین آثار نگهداری شده در این موزه می‌توان به آثار تاریخی مربوط به مصر، روم و یونان باستان، اولین فسیل‌های یافت‌شده در برزیل شامل فسیل یک دایناسور، اسکلت انسانی با قدمت ۱۲هزار سال و یک شهاب سنگ قدیمی اشاره کرد.