با این حال، رهبران چین با بازتاب نیازهای متغیر این کشور به‌عنوان قدرتی بزرگ به‌شدت این مساله را مورد بحث قرار داده‌اند که چگونه جوان‌سازی این کشور که پرزیدنت «شی» آن را «رویای چینی» نامیده است تا حدی منوط است به توانایی این کشور برای شکل دادن به محیط بین‌المللی مطلوب. «شی» در سخنرانی سال ۲۰۱۵ خود در مجمع عمومی سازمان ملل بیان کرد که «ما نمی‌توانیم رویای چینی را بدون محیط بین‌المللی صلح‌آمیز، یک نظم بین‌المللی باثبات و درک، حمایت و کمک از سوی سایر کشورهای جهان محقق سازیم.»

به همین ترتیب، تصمیم ژاپن برای ملی کردن مالکیت خود بر جزایر سنکاکو احتمالا چین را تحریک خواهد کرد که تلاش‌های خود برای کنترل بر این جزایر را شدت بخشد. افزون بر این، نگرش خود چین این است که اقدامات این کشور نسبت به آنچه در آمریکا تصویر شده، بیشتر دفاعی و واکنشی بوده است. در ۱۰ سال پس از «اعلامیه سلوک طرفین» [Declaration on the Conduct of Parties] در سال ۲۰۰۲- که برای ملایم و متعادل کردن مناقشات بر سر ادعاها طراحی شده بود- پکن معتقد است که دیگر مدعیان از جمله ویتنام، مالزی و فیلیپین «روح سند را با پیچیده و بدتر کردن تنش‌ها نقض کرده‌اند.» جسارت اخیر، در نگرش مقام‌های چینی، تنها واکنشی تاخیر یافته به سال‌ها تحریکات همسایگان است. از بعد داخلی، ملی‌گرایی و سیاست‌های بوروکراتیک نیز ممکن است به رفتار تندورانه‌تر در دریای چین جنوبی کمک کند. توانمندی اقتصادی و نظامی روزافزون چین که از سال‌ها رشد اقتصادی سریع سرچشمه می‌گیرد، ممکن است این رهبران را به‌دنبال کردن سیاست‌های جسورانه‌تر ترغیب کند.

گزارش شی‌جین‌پینگ در کنگره نوزدهم حزبی

کنگره نوزدهم حزبی جدیدترین و جامع‌ترین اظهار از دستورالعمل‌های استراتژیک و سیاسی صادر شده از سوی رهبری عالی چین را به‌دست می‌دهد. محتوای گزارش این کنگره که در سال ۲۰۱۷ برگزار شد، اهدافی دارد که هم حمایت از سیستم بین‌المللی و هم افزایش تمرکز بر بسط نفوذ چین در چارچوب این سیستم را نشان می‌دهد. از د‌یگرسو، این گزارش بر حمایت چین از سیستم بین‌المللی و اقتدار سازمان ملل تاکید دارد.