در این راستا ائتلاف نظامی عربستان-امارات با صدور بیانیه‌ای با پذیرفتن این اشتباه تاکید کرد به تخلفات کسانی که در این عملیات نقش داشته‌اند، رسیدگی خواهد کرد. این درحالی است که عربستان در این بیانیه مدعی شده است که برخی از نیروهای حوثی نیز جزو اهداف این عملیات بوده‌اند. سرهنگ منصور المنصور، رئیس کمیته بررسی و ارزشیابی این ائتلاف مدعی شده است در تحقیقات مشخص شده که این اتوبوس چند نفر از رهبران حوثی‌ها را حمل می‌کرده و به این لحاظ برای هدف قرار دادن آن توجیه نظامی وجود داشته است.