ساعاتی بعد منابع پلیس گفتند که این حادثه عمدی بوده و این مرد بیست و چند ساله به ظن اقدام برای ارتکاب عملیات تروریستی بازداشت شده است. به گفته پلیس، راننده این خودرو عمدا تعدادی دوچرخه‌سوار را در حوالی ساختمان پارلمان زیر گرفت و سپس به سوی پارلمان راند، اما با حفاظ بتنی نصب شده در اطراف ساختمان برخورد کرد. در پی این حادثه، منطقه اطراف پارلمان مسدود شده است. تصاویری از این حادثه که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، مردی را با کت سیاه نشان می‌دهد که به او دستبند زده‌اند و ماموران پلیس او را از کنار یک خودروی نقره‌ای‌رنگ دور می‌کنند. به گزارش بی‌بی‌سی، در ابتدا مشخص نبود که آیا این فرد عمدا در نظر داشت اتومبیل را به ساختمان پارلمان بکوبد یا این یک حادثه ترافیکی بوده است، اما گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که چند عابر در این حادثه زخمی شده‌اند. بعضی از شاهدان عینی گفته‌اند که خودرو با سرعت بسیار در نزدیکی نرده‌های اطراف پارلمان حرکت می‌کرد و به گفته آنان، به‌نظر می‌رسد که خودرو دارای پلاک جلو نیست. بعضی دیگر از شاهدان عینی هم گفته بودند که به‌نظر می‌رسید که راننده در نظر داشت چند دوچرخه‌سوار را زیر بگیرد هرچند برخی دیگر اظهار کرده بودند که اتومبیل پس از برخورد با چند دوچرخه‌سوار از مسیر خود منحرف شد و به حفاظ بتنی اطراف پارلمان برخورد کرد.