به گزارش روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» گرچه موفقیت سیاست‌های مالی به استقلال و استحکام آنها بستگی دارد اما یک سیاست خوب در دنیای واقعی در کنار فضای سیاسی خوب معنا می‌یابد. بدون فضای سیاسی خوب، این سیاست‌ها عملکردی مناسب نخواهند داشت.واشنگتن پست در تحلیلی نوشت درحال‌حاضر به‌رغم این بدهی‌های سرسام‌آور، نرخ‌های بهره آمریکا در سطوح پایین باقی مانده‌اند و بحران مالی رخ نداده است. بخشی از این امر شاید به‌خاطر تقاضای خصوصی اندک برای سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها باشد که ناشی از دوران احیای آهسته است. فدرال رزرو آمریکا از طریق سیاست‌های پولی غیرمعمول نقدینگی آمریکا را تامین می‌کند و بازارهای مالی اغلب توجهی به شرایط مالی نامطلوب ندارند. در این باره توانایی دولت برای قرض گرفتن از پول ملی نیز این ریسک‌ها را از بین نمی‌برد. به علاوه، سرمایه‌گذاری‌های دولتی نیز ابزاری مناسب نیستند چراکه در نهایت کسری مالی شدید را به همراه دارد و نتیجه آن فشار برای عقب‌نشینی از این سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود. تاکنون اثرات منفی این شرایط مالی نامطلوب در اقتصاد آمریکا حس نشده است تا اقدامی برای مقابله با آن صورت گیرد. اما هر چه این شرایط بگذرد صدمات ناشی از آن بزرگ‌تر و واکنش‌های گسترده‌تری نیاز خواهد بود.