به نوشته نیویورک‌تایمز، با اشاره به این موارد افزود که این اتفاقات و موارد مشابه بسیار دیگر نشانه‌ای از خدشه‌دار شدن حقوق انسانی در این «حکومت یهودی» است. جنبش صهیونیستی در ابتدا با ادعای آزادی و برابری شکل گرفت. امروز اما بسیاری از خود یهودیان در سراسر جهان می‌گویند که این رژیم به ارزش‌های انسانی پشت کرده است. قانونی که به تازگی در این کشور به تصویب رسید و به موجب آن حقوق اقلیت‌های مذهبی به چالش کشیده شد، بازتاب‌های داخلی و خارجی بسیاری داشت. این قانون در داخل این رژیم به قطبی‌شدن جامعه و نزاع قومیت‌ها انجامید. از دید جوامع بین‌المللی نیز اکنون اسرائیل یک نظام ارزشی شکست‌خورده است. «نیویورک‌تایمز» هشدار داده است که این تحولات ممکن است رهبران آینده غربی را به دشمنان صهیونیست‌ها تبدیل کند یا از آنها افرادی بی‌تفاوت نسبت به این رژیم بسازد.