وزارت امور خارجه روسیه به تازگی این بازیگر رزمی‌کار هالیوود را به‌عنوان نماینده ویژه این کشور در روابط بشردوستانه روسیه و آمریکا انتخاب و نقش او را به نقش «سفیر حسن‌نیت» در سازمان ملل متحد مشابه دانست. وظیفه سیگال توسعه بیشتر روابط روسیه و آمریکا در عرصه بشردوستانه از جمله تعامل در حوزه فرهنگ، هنر و تبادل عمومی است. در همین حال، سیگال در گفت‌وگویی با راشاتودی اظهار کرد: همواره علاقه بسیار شدیدی به کمک کردن در راستای بهبود روابط آمریکا و روسیه داشته‌ام. وی ادامه داد: برای چندین سال به‌طور غیررسمی در این راستا تلاش بی‌وقفه‌ای به عمل آوردم و اکنون خرسندم که فرصتی در اختیار دارم تا اقداماتی را در سطح رسمی انجام دهم.