رسانه‌های محلی و منطقه‌ای اشاره‌ای به عاملان این کشتار و انگیزه‌های آن نکرده‌اند. اما در روسیه قرار شده است تا یک پرونده جنایی در این زمینه باز شود. روسیه از ابتدای سال ۲۰۱۸ شماری مربی نظامی برای آموزش نیروهای آفریقای مرکزی به این کشور اعزام کرده و مقادیری اسلحه نیز در اختیار ارتش این کشور قرار داده است و مشاور امنیتی رئیس‌جمهوری این کشور نیز روسی است. این سه خبرنگار در مورد فعالیت‌های شرکت‌های روسی در این کشور تحقیق می‌کرده‌اند. هنوز مدرکی که نشان دهد ترور این سه خبرنگار به این موضوع ارتباط داشته باشد، پیدا نشده است. شهردار شهر سیبوت نیز به رویترز گفته است که هنوز انگیزه قتل این خبرنگاران مشخص نشده است. راننده این سه خبرنگار که جزو بازماندگان این حمله است گفته که ۱۴ دقیقه دورتر از شهر سیبوت مورد حمله قرار گرفتند. او گفته است: مردان مسلحی از کمینگاه خود بیرون آمدند و ناگهان به سوی ما شلیک کردند.

این شرکت خصوصی که در آفریقای مرکزی کار می‌کند، همان شرکتی است که در اوکراین و سوریه نیز فعالیت امنیتی دارد. در این ارتباط شایع شده است این شرکت ارتباطات گسترده‌ای با کرملین دارد و عملیات مخفیانه نظامی در برخی کشورها از جمله سوریه و اوکراین دارد. این شرکت معمولا در نقاطی که میادین نفتی است مستقر می‌شود.  هرچند ارتباط این شرکت با کرملین به‌طور رسمی تایید نشده است؛ اما بارها رهبران این شرکت از کرملین پاداش گرفته‌اند و نیروهایشان نیز از امکانات وزارت دفاع روسیه برای آماده شدن استفاده می‌کنند. این سه خبرنگار برای تحقیقات به استخدام یک سازمان خبری در آمده بودند که ارتباط نزدیکی با میخاییل خودوروکوفسکی، غول نفتی روسیه دارد که حالا در تبعید زندگی می‌کند.