میگوئل دیاز کنل، رئیس‌جمهوری کوبا در پایان نشست دو روزه پارلمان گفت: ما متنی را پیش‌رو داریم که بعد از دیدگاه‌های مردمی و همه‌پرسی در تقویت وحدت کوبایی‌ها حول محور انقلاب سهیم خواهد بود. دیاز کنل که ۱۹ آوریل جانشین رائول کاسترو شد در نشست پارلمان اعلام کرد: هر کوبایی می‌تواند آزادانه دیدگاه‌های خود را بیان کند و در پیش‌نویس قانون‌اساسی که بازتاب‌دهنده حال و آینده میهن ما است مشارکت داشته باشد. در قانون‌اساسی جدید که شامل ۲۲۴ ماده است بر ویژگی سوسیالیست نظام سیاسی کوبا و همچنین نقش رهبری حزب کمونیست، تنها حزب این کشور تاکید شده است. تد هنکن یکی از کارشناسان مسائل کوبا می‌گوید: این تغییرات خواه ناخواه باید قانونی می‌شد، چون در این دو سال به‌قدری تغییرات در کوبا صورت گرفته است که نیازی به تصریح قانون‌اساسی نداشت. با این حال رئیس‌جمهوری کوبا تاکید می‌کند این تغییرات نشان‌دهنده پذیرش کاپیتالیسم از سوی هاوانا نیست و جوهره حکومت در این کشور همچنان سوسیالیستی است. استبان لازو هرناندز، رئیس مجلس ملی کوبا نیز گفت: هدف از این تغییرات حذف مرجعیت کمونیسم نبوده است و آنها به‌دنبال یک سیستم سوسیالیستی مستقل و مرفه هستند. اندی گومز، مدیر امور بازنشستگان کوبا نیز تغییرات حاصل شده در قانون‌اساسی را یک «پیشرفت بسیار بزرگ» نامیده است.