این درحالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه آوریل تحریم‌هایی علیه میلیاردر روسی اولک دریپاسکا و هشت تن دیگر درنظر گرفت که سهامدار عمده شرکت روسال نیز جزو این نفرات به‌حساب می‌آمد. این تحریم‌ها به آنچه اعمال خرابکارانه روسیه نامیده می‌شد، در نظر گرفته شد. اما این تحریم‌ها در بازار جهانی به بازار آلومینیوم ضربات اساسی وارد کرد و شرکت‌ها به منظور خنثی‌کردن این لطمات با وزارت خزانه‌داری آمریکا رایزنی کردند تا تحریم‌ها علیه این شرکت برداشته شود. منوچین در گفت‌وگو با رویترز تصریح کرد: رفع تحریم این شرکت مربوط به موارد خاص بوده است که پیش از اجلاس گروه ۲۰ در سائوپائولو رخ داده است. منوچین تاکید می‌کند که وزارت خزانه‌داری همواره به‌دنبال راهکارهایی عینی است. او افزود: هدف عمده ما این بود که روسال خارج از این بازار باقی نماند. ماه گذشته در هیات‌مدیره این شرکت تغییراتی رخ داد و اکثر کسانی که انتخاب شدند جزو افراد مستقل به‌حساب می‌آیند. دریپاسکا و افراد دیگری که در این شرکت حضور داشتند از هیات‌مدیره در ماه مه کناره‌گیری کردند و درحال‌حاضر کنترل آنها در این شرکت کاهش یافته است.