جنگ کره ۶۵ سال پیش به پایان رسید. کره که در ابتدای قرن بیستم و تا پایان جنگ جهانی دوم در اشغال ژاپن بود، با پایان جنگ و شکست ژاپن دو پاره شد. بخش شمالی را شوروی در اختیار گرفت و جنوب کشور به‌دست آمریکایی‌ها افتاد. کیم‌ایل‌سونگ، پدربزرگ رهبر کنونی کره‌شمالی، در آن زمان به پشتیبانی اتحاد جماهیر شوروی به جنوب لشکرکشی کرد و آمریکایی‌ها هم به یاری جنوبی‌ها شتافتند. جنگ از ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ در جریان بود تا در نهایت به صلحی دست یافتند که هنوز ادامه دارد. مقام‌های آمریکایی و کره‌شمالی در منطقه مرزی بین دو کره با هم دیدار کرده‌اند. آخرین بار در سال ۲۰۰۷ بود که بقایای چند نفر از سربازان آمریکایی به کشور بازگشتند ارتش آمریکا از یک ماه پیش صد تابوت چوبی را برای انتقال بقایای سربازان به منطقه مرزی بین دو کره برده بود. پمپئو مذاکرات روز یکشنبه را این‌طور توصیف کرده است: «سازنده و مشارکت‌جویانه» او گفته که حاصل گفت‌وگوهایشان «اقدام‌های محکم» است. آنها همچنین به توافق رسیده‌اند که جست‌وجوهای منطقه‌ای برای یافتن بقایای حدود ۵۳۰۰ سرباز آمریکایی را که هیچ‌وقت به کشور باز نگشتند، از سر بگیرند. به جز میلیون‌ها نفر از مردم کره - نظامی و غیرنظامی - در جنگ کره حدود ۳۶ هزار سرباز آمریکایی هم کشته شده‌اند.