چند روز پیش دادگاه فرجام‌خواهی حکم داد که هیچ دلیلی برای مخالفت با توقیف دارایی‌های حزب لیگ، به ارزش ۴۸میلیون یورو وجود ندارد. این حکم فرجام به پرونده‌ای از سال گذشته بازمی‌گردد که در آن رهبر سابق حزب لیگ برای تخلفات مالی مجرم شناخته شد. ماتئو سالوینی، رهبر کنونی حزب، می‌گوید توقیف ۴۸میلیون یورو از اموال حزبش ممکن است به نابودی این حزب منجر شود. سالوینی می‌گوید حکم مصادره اموال تلاشی سیاسی است تا حزب او را از راه‌های قضایی به تعطیلی بکشانند. او چنین حکمی را در اروپا «بی‌سابقه» خوانده و خواهان ملاقات با رئیس‌جمهوری شده است. روشن نیست که آیا رئیس‌جمهوری اختیار قانونی مداخله در چنین موضوعی را داشته باشد. حکم توقیف اموال به تخلفات مالی در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ بازمی‌گردد و بنا بر آن حزب لیگ در هزینه‌های انتخاباتی خود تخلفاتی داشته و از بودجه دولتی برای احزاب سوءاستفاده کرده است. بنا به حکم دادگاه خانواده اومبرتو بوسی، رهبر سابق حزب لیگ نیز از بودجه عمومی برای مخارج شخصی خود استفاده کردند.