در این سرمقاله آمده است: آمریکا در ایجاد اروپای پس از جنگ به اندازه خود مشارکت داشته است. اتحاد بین آمریکا و اروپا، پیروز جنگ سرد شد و سپس یک دموکراسی را در اروپای شرقی تازه آزادشده بنیان نهاد.تنش‌ها اما بر سر مشارکت‌ها، اولویت‌ها و ارزش‌های ناتو و این اواخر تقاضاهای ترامپ‌، درحال از هم گسستن این اتحاد است. به عقیده اکونومیست این موضوع باید موجب نگرانی اروپا، آمریکا و جهان شود.

در این سرمقاله با اشاره به اینکه هر اتحادی تنش‌های خود را دارد، افزود: تنش‌های موجود بین این اتحاد غربی در جبهه‌های مختلف درحال فزونی است. ترامپ و ژنرال‌هایش به‌خاطر تلاش‌های کم‌اثر بسیاری از اعضای ناتو در افزایش هزینه‌های دفاعی‌شان به میزان ۲ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۴ خشمگین هستند.

 جناح راست آمریکا اروپا را به‌خاطر حمایتش از برجام محکوم می‌کند و آن را به منزله یک سوگیری علیه اسرائیل تلقی می‌کند. سیاست‌گذاران هر دو حزب آمریکا هم بر این باورند که با جلب توجه جهان به سمت آسیا، اروپایی‌های گله‌مند و مقدس‌نما استحقاق صرف وقت کمتری را دارند.

در چنین شرایطی، اروپا هم درحال از هم گسستن است. ایتالیا دارای یک ائتلاف پوپولیست جدید طرفدار پوتین شده است. ترکیه، یکی از اعضای ناتو (که البته هنوز عضو اتحادیه اروپا نشده است)، مخالف ارزش‌های لیبرال‌دموکراسی است که این اتحاد را به هم پیوند زده است. از همه بدتر، دولت حزب کارگر انگلیس تحت زمامداری جرمی کوربین است که سابقه‌ای طولانی در مخالفت با استفاده غرب از تسلیحات دارد و می‌تواند با رفتارش آمریکا را در تعلیقی عمیق فروبرد، حتی می‌تواند ناتو را ترک کند.

اکونومیست اما بر این باور است که اتحاد غرب ارزش حفظ کردن دارد و در جهان امروز این اتحاد می‌تواند به‌عنوان منبع حیاتی امنیت و دموکراسی عمل کند. حیات این اتحاد اما جاودانه نیست و باید دائما برای حفظ جایگاهش تلاش شود. در وهله نخست اروپا باید هرکاری که می‌تواند انجام دهد تا در برابر پیوند زدن موضوع تجارت با امنیت توسط ترامپ مقاومت کند. پیوند زدن این دو مقوله با یکدیگر فقط موجب خواهد شد که غرب ناامن‌تر و فقیرتر شود. دیگر اینکه حامیان این اتحاد باید حمایت خود را در عمل ثابت کنند. اکونومیست در این موضوع حق را به ترامپ می‌دهد که از مشارکت تنها ۲۲/ ۱ درصدی و ۱۳/ ۱ درصدی تولیدناخالص داخلی آلمان و ایتالیا در هزینه‌های دفاعی ۲۰۱۷ گله‌مند است. به عقیده اکونومیست اما ترامپ آن چیزهایی را که در خدشه وارد شدن به اتحاد آمریکا و اروپا از دست می‌روند، بیش از حد کم‌ارزش تلقی می‌کند.