اما حضور ترکیه در این منطقه به منظور «انجام اقدامات در راستای رشد و توسعه» آن برای مدتی ادامه خواهد داشت. وی ضمن اشاره به «محبوبیت ترکیه در نزد مردم عفرین»، افزود، بیش از ۱۴۰ هزار تن از ساکنان عفرین به منازل خود بازگشتند. این مقام مسوول ادامه داد: ترکیه به‌صورت تدریجی تحویل اداره برخی از امور را به شورای محلی آغاز کرده که مردم عفرین آن را تاسیس کردند. این شورا متشکل از ساکنان محلی یعنی کردها، ترکمان‌ها و اعراب است. ارتش ترکیه با همکاری شورشیان ارتش آزاد سوریه پس از هفته‌ها عملیات نظامی بر روستاها و شهرک‌های عفرین در ۱۸ مارس کنترل یافت.