این مانور در همان اتاق دفتر کابینه که در آن نشست کمیته بزرگ اضطراری برگزار می‌شود، انجام شده و حضور دستیاران سیاسی در آن ممنوع شده تا جلوی هرگونه افشای اطلاعات آن گرفته شود. برنامه‌های تدارکاتی برای مرگ ملکه الیزابت ۹۲ ساله مدت‌ها پیش در نظر گرفته شده و از آن با اسم رمز «پل لندن» یاد می‌شود. با این حال طبق این گزارش ابعاد مانوری که در این خصوص اخیرا برگزار شد و در آن وزرا حضور پیدا کردند با لفظ «بی‌سابقه» توصیف شده است. یک منبع در دولت انگلیس به ساندی تایمز گفت: این اولین بار است که وزیران مختلف در یک اتاق جمع شده‌اند.

تا قبل از این صرفا چند مقام شرکت داشتند. این مانور تحت عنوان مانور «کبوتر قلعه»، متمرکز بر برنامه‌های روز بعد از مرگ ملکه انگلیس است که برای این مناسبت ۱۰ روز عزای عمومی درنظر گرفته شده است. همچنین برنامه‌ریزی شده که ۶۰۰ عضو نهاد موسوم به «شورای خصوصی» در کاخ باکینگهام اجتماع کنند تا فرآیند به تخت نشستن پادشاه جدید را به جریان بیندازند. در سلسله مراتب تاج و تخت انگلیس شاهزاده چارلز به‌عنوان مسن‌ترین پسر ملکه جانشین ارشد او محسوب می‌شود و نفر دوم نیز ویلیام است که بعد از مرگ چارلز می‌تواند جانشین شود. در عین حال بعد از مرگ ملکه انگلیس تصویر پادشاه جدید این کشور روی واحد پول رسمی درج شده و توزیع خواهد شد. این مانور در همان روزی اتفاق افتاد که ملکه انگلیس حضورش را در کلیسای بزرگ سنت پاول لغو کرد که کاخ سلطنتی انگلیس در بیانیه‌ای گفت: علت آن این بوده که ملکه ناخوش احوال بوده است. ۶۵ سال است که ملکه الیزابت تاج و تخت انگلیس را در دست دارد و به پرسابقه‌ترین پادشاه در تاریخ انگلیس تبدیل شده است.