وضعیت مالی شرکت‌ها هم این احساس فعالان حوزه کسب‌و‌کار را مورد تایید قرار می‌دهد. درآمدهای شرکت‌های ثبت شده در آمریکا نسبت به یک سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته و سرمایه‌گذاری تا ۱۹ درصد بیشتر شده است. مشکل اما این است که این خیزش دوباره فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا به سمت غول‌های تکنولوژی متمایل شده است و نه شرکت‌هایی که کارخانه‌‌دار هستند. بدتر آنکه دنیای شرکت‌های آمریکایی هزینه‌های واقعی ریاست‌جمهوری ترامپ را نادیده گرفته و مورد محاسبه قرار نداده است. در واقع مدیران شرکت‌های آمریکایی همه امید خود را به این موضوع بسته‌اند که دونالد ترامپ برای کسب‌و‌کار، رئیس‌جمهور خوبی است. به عقیده اکونومیست اما این موضوع در دراز مدت صدق نمی‌کند چون استراتژی که در آن تنها درآمدها مورد محاسبه قرار می‌گیرند و نه هزینه‌ها، مفهومی ندارد.