ما تلاش نداریم آن را بر سوری‌ها تحمیل کنیم، در واقع هیچ‌یک از دولت و مخالفان این کشور تمایلی به این پیشنهاد ندارند. اما کاخ کرملین اعلام کرد، پوتین به‌صورت مفصل با اسد درباره تحولات پرونده سوریه صحبت کرده و دمشق موافقت کرده که یک هیات سوری را به کمیته قانون اساسی در سازمان ملل اعزام کند تا در تدوین ساختار قانون اساسی آتی سوریه و بررسی روند سیاسی مشارکت داشته باشد. طرح روسیه درخصوص پیش‌نویس قانون اساسی سوریه شامل سه شرط اصلی است؛ شرط نخست این است که برخی اختیارات نظام سوریه به‌صورت غیرمتمرکز باشد، دوم اینکه حداکثر حق رئیس حمهوری برای ادامه دادن به سمت خود دو دوره متوالی انتخابات ریاست‌جمهوری و مدت ریاست در هر دوره هفت سال باشد، همچنین این پیش‌نویس به پارلمان سوریه اجازه می‌دهد که رئیس‌جمهوری را برکنار کند.  علاوه بر آن آمریکا و همپیمانانش به درخواست خود مبنی بر رفتن اسد ادامه می‌دهند و بر عدم مشارکت در هرگونه روند بازسازی سوریه پافشاری می‌کنند.