کشورهای عضو آسه‌آن در سایه ادامه سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش مصرف، در سال جاری و نیز سال آینده رشد ۳/ ۵ درصدی را تجربه خواهند کرد. در سایر کشورهای منطقه نظیر جزایر اقیانوس آرام نیز رشد اقتصادی بسیار قدرتمند خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش عنوان کرده است که نرخ کنونی تورم در منطقه آسیا - پاسیفیک در پایین‌ترین حد خود ظرف دهه‌های اخیر است. ریسک‌های پیش‌روی این کشورها از دید IMF عبارتند از: آسیب‌پذیری آسیا در برابر شرایط انقباضی مالی، تغییر جهت جهانی به سوی سیاست‌های درون‌گرایانه، ریسک‌های ژئوپلیتیک و بلایای طبیعی و حمله‌های سایبری و نیز پیرشدن روزافزون جمعیت.