وی گفت: مشارکت در مراسم افتتاحیه به این تصمیم غیرقانونی و نامشروع، مشروعیت می‌بخشد و سکوت را در قبال سیاست‌های اشغال‌گران استعمارگر و ظلم آنها تقویت می‌کند. عریقات افزود: مشارکت هر کشوری در این مراسم، به منزله مشارکت در جنایت نقض حقوق ملت فلسطین درباره پایتخت سیاسی و سلب مالکیت سرزمینشان است. وی ادامه داد: واشنگتن به خط مشی تشدید آشوب بین‌المللی و نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی پافشاری کرده و به‌دنبال آن، اقدام به رسمیت شناختن قدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت خود به این شهر اشغالی کرد و تعهدات خود را براساس قوانین بین‌المللی در قبال روند صلح و قطعنامه ۴۷۸ شورای امنیت زیر پا گذاشته است.