العبادی در مراسم افتتاحیه ششمین کنفرانس «شورای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد» گفت: اگر با فساد مبارزه نمی‌کردیم، نمی‌توانستیم بر داعش پیروز شویم. میان فاسدان و تروریست‌ها ارتباط وجود دارد. هنگامی که کشور و شهروندان خود را بازپس بگیریم عزم خود را بر حفظ اموال عمومی جزم خواهیم کرد. وی افزود: درباره بررسی پرونده فساد متهمان، هرکس که باشد، تردید نخواهیم کرد و فاسدان به خوبی از اقدامات ما علیه خود آگاه هستند. نخست‌وزیر عراق گفت: عدم توزیع دارایی به‌صورت عادلانه همان فساد است و نباید ثروت تنها در اختیار اقلیت باشد. العبادی با تاکید بر اینکه ما نیازمند انقلابی برای حفظ اموال عمومی و تحقق عدالت اجتماعی هستیم و مبارزه با فساد با شیوه‌های سنتی امکان‌پذیر نیست، خواهان بررسی ریشه‌ای مبارزه با فساد شد. العبادی افزود: کاهش اقدامات برای کم کردن میزان فساد منصفانه نیست؛ چراکه هزاران پرونده‌ تحقیقاتی درباره مسائل بزرگ بررسی شده و بسیاری از متهمان برای انجام تحقیقات و شفاف‌سازی ارجاع داده شدند و احکام قضایی مختلفی درباره آنها صادر شده است.