براساس اعلام این دفتر کنگره که به هیچ جناح سیاسی آمریکا وابسته نیست، در سال مالی منتهی به سپتامبر، هزینه‌های دولت آمریکا به میزان ۸۰۴میلیارد دلار از درآمدهای آن پیشی خواهد گرفت و این درحالی است که پیش از این پیش‌بینی شده بود که هزینه‌ها به میزان ۵۶۳میلیارد دلار از درآمدهای دولت کمتر شود. در سال مالی ۲۰۱۹ نیز کسری بودجه آمریکا به ۹۸۱ میلیارد دلار بالغ خواهد شد این رقم در پیش‌بینی قبلی ۶۸۹ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود.