نرخ بالای قتل، ریشه‌های محلی دارد که از جمله آنها می‌توان به جرائم مربوط به مواد مخدر و کثرت جمعیت مردان جوان اشاره کرد و البته روند بی‌نظم شهری‌شدن نیز همه چیز را بدتر می‌کند. آمریکای لاتین ۸ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است؛ اما ۳۸ درصد از قتل‌های جهان در این منطقه شکل می‌گیرد. این خود نشان می‌دهد که چه عاملی از قتل‌ها می‌کاهد و چه عاملی فزاینده آنها است. خبر خوب اینکه با وجود غیرقابل کنترل بودن بسیاری از مشکلات و مسائل جهان نوظهور، معضل قتل و آدمکشی می‌تواند لزوما بخشی از این مشکلات غیرقابل کنترل نباشد. براساس بررسی‌ها، در صورتی که همه کشورها موفق شوند به خوبی این مشکل را تحت کنترل درآورند، تا سال ۲۰۳۰ بالغ بر ۳۵/ ۱ میلیون زندگی نجات خواهد یافت. برعکس، اگر شرایط به بدترین وضع پیش رود، ۲۵/ ۱ میلیون زندگی بیشتر از دست خواهد رفت.