پاپ فرانسیس در پیام خود ابراز امیدواری کرد که هفت سال کشتار در سوریه «پایانی سریع» داشته باشد، کمک‌های انسان‌دوستانه به مناطق جنگ‌زده و نیازمند برسد و شرایط برای بازگشت آوارگان مهیا شود.رهبر کاتولیک‌ها در پیام خود همچنین خواستار صلح در خاورمیانه شد و گفت: امروز از درد جنگ یمن و درگیری در خاورمیانه در رنج‌ هستیم. «دردی که مردم بی‌دفاع را در تنگنا قرار داده، درحالی‌که گفت‌وگو و احترام دوجانبه می‌تواند به اختلافات و خشونت‌ها پایان دهد.»