براساس احکام سلطنتی صادر شده، «عبدالرحمان بن‌صالح بن‌عبدالله البنیان» رئیس ستاد کل ارتش برکنار و به جای او «فیاض بن‌حامد بن‌رقاد الرویلی» منصوب شد «تماضر بنت یوسف الرماح» را در پست معاون وزیر کار و توسعه اجتماعی تعیین کرد. به این ترتیب او اولین زن در این پست در طول تاریخ عربستان محسوب می‌شود. جیمز دورسی، محقق مدرسه مطالعات بین‌المللی در سنگاپور، به الجزیره می‌گوید:«محمد بن‌سلمان(ولیعهد) کسی است که اداره کشور را در دست دارد. نباید تردیدی در این باره وجود داشته باشد. باید در نظر داشت که اوست که ساختار دولتی در عربستان را بازسازی و به عبارتی بازتعریف کرده است.» این محقق می‌افزاید محمد ساختار «حکومت تک‌نفره» را جایگزین ساختار تصمیم‌گیری براساس اجماع کرده است.  همچنین سرلشکر «فهد بن‌عبدالله بن‌محمد المطیر» ارتقای درجه یافته و به سمت فرمانده نیروی زمینی منصوب شد. در عین حال سرلشکر «مزید بن‌سلیمان بن‌مزید العمرو» به‌عنوان فرمانده نیروی هوایی تعیین شد. همچنین تعدادی معاون جدید وزیران در وزارتخانه‌های امور اقتصادی و امنیتی تعیین شدند. در راستای این عزل و نصب‌ها گروهی از شهرداران جدید نیز گماشته شدند. این حکم‌های جدید سلطنتی شامل تعیین تعدادی از مستشاران و شاهزادگان مناطق مختلف و برکناری برخی دیگر بنا به درخواست خودشان یا بازنشسته شدن آنها بود. طبق حکم پادشاه عربستان، فهد بن‌بدر بن‌عبد العزیز،‌ امیر منطقه الجوف از پستش برکنار و شاهزاده «بدر بن‌سلطان بن‌عبدالعزیز» به‌جای او امیر منطقه الجوف شد. در عین حال «فهد بن‌بدر بن‌عبدالعزیز» به‌عنوان مشاور پادشاه تعیین شد. همچنین شاهزاده «ترکی بن‌طلال بن‌عبدالعزیز» برادر شاهزاده میلیاردر سعودی ولید بن‌طلال به‌عنوان معاون امیر منطقه «عسیر» و در سطح وزیر تعیین شد. این در‌حالی است که شاهزاده ولید بن‌طلال جزو شاهزادگانی بود که به اتهام فساد در هتل ریتز کارلتون در بازداشت بود.

ملک‌سلمان بن‌عبدالعزیز،‌ پادشاه عربستان همچنین طی حکمی سلطنتی سند توسعه وزارت دفاع به ریاست محمد بن‌سلمان را امضا کرد. طی این حکم با این سند که شامل توسعه وزارت دفاع در زمینه دیدگاه، استراتژی و نمونه حرفه‌ای در راستای توسعه کشور براساس نیازهای منابع بشری است که در سایه استراتژی دفاع ملی تهیه شده، موافقت کرد. جیمز دورسی معتقد است: «تغییرات بیشتری در درون ارتش و نهادهای غیرنظامی در جریان خواهد بود، زیرا محمد نیروهای نزدیک به خود را در مصدر کار قرار داده و می‌خواهد تصویر دیگری از این پادشاهی به بیرون ارسال کند.» او می‌افزاید شاید محمد می‌خواهد جای پای خود را به‌عنوان پادشاه ‌آینده سفت تر کرده تا در صورت کسب تاج و تخت مخالف یا رقیب چندانی پیش روی خود نداشته باشد. او معتقد است که محمد و پدرش به‌دنبال هموار کردن راه سلطنت برای او هستند.

با این حال، الجزیره یک دلیل دیگر را هم برای این تغییر و تحولات مطرح می‌کند: انتقاد از گرفتاری‌های روزافزون در جنگ یمن. به همین دلیل پادشاه و فرزندش برای کاستن از حجم انتقادات و احتمالا زمینه‌سازی برای خاتمه دادن به بحران یمن دست به برکناری فرماندهان قدیم و منصوب کردن فرماندهان جدید زده‌اند تا شاید به این وسیله تلفات عربستان کاهش یافته و راه خروجی پیدا شود و احتمالا از شدت حملات این کشور هم کاسته شود. جیمز دورسی در همین زمینه به الجزیره می‌گوید: «مشکل ارزیابی تاثیر جنگ در یمن این است که ما واقعا نمی دانیم حس مردم و رهبران نظامی ارتش عربستان در این مورد واقعا چیست.»