ابوالغیط افزود: تصمیم آمریکا در انتقال سفارتش به قدس اشغالی همزمان با سالروز «نکبه» بیانگر طرفداری کامل از اسرائیل و فقدان آگاهی از ماهیت و تاریخ درگیری موجود در منطقه از ۷۰ سال پیش است. وی ادامه داد: این تصمیم آمریکا موجب می‌شود این کشور شایستگی نظارت بر روند صلح را نداشته باشد. در این راستا، محمود عفیفی، سخنگوی دبیرکل اتحادیه عرب نیز گفت: انتقال سفارت آمریکا به قدس سند قانونی یا بازتابی بر وضعیت این شهر به‌عنوان یک شهر اشغالی ندارد و اکثر کشورهای جهان تصمیم مذکور را رد کردند که این اقدام نشان می‌دهد دراین باره اجماع بین‌المللی وجود دارد. وی گفت: تصمیم آمریکا درباره قدس خارج از قوانین بین‌المللی و نقض قطعنامه‌های ۴۷۶ و ۴۷۸ در سال ۱۹۸۰ شورای امنیت است. عفیفی افزود: کشورهای عربی عزم خود را برای مقابله با همه پیامدهای منفی این تصمیم و تضمین اینکه در آینده هیچ کشوری دست به اقدام مشابهی نزند، جزم کرده‌اند.