در این کشور از هر ۲۲ نوزادی که متولد می‌شوند، یک نوزاد قبل از اینکه به سن یک‌ ماهگی برسد، جان خود را از دست می‌دهد. در طرف مقابل اما ژاپن کمترین نرخ مرگ‌ومیر نوزادان – یک نوزاد از هر هزارو صد و یازده نوزاد تازه متولد شده –را داراست. در واقع احتمال مرگ نوزادی که در پاکستان متولد می‌شود، ۵۰ برابر بیشتر از ژاپن است. بر این اساس، به ترتیب ۵ کشور پاکستان، جمهوری آفریقای مرکزی، افغانستان، سومالی و لسوتو بیشترین خطر و ۵ کشور ژاپن، ایسلند، سنگاپور، فنلاند و اسلوونی کمترین خطر را برای تولد نوزادان دارند. همچنین براساس آمارهای این گزارش، ایران با نرخ مرگ‌ومیر ۶/ ۹نوزاد از هر هزار نوزاد تازه متولد شده در جایگاه نوزدهمین کشور پرخطر از میان ۵۱ کشور گروه کشورهای با درآمد بالا ایستاده است.