عفرین و منبج هر دو از مناطقی در سوریه هستند که تحت کنترل یگان‌های مدافع خلق کرد قرار دارند. اردوغان در سخنرانی خود با انتقاد از مواضع آمریکا در سوریه گفت: برخی در سوریه تصور می‌کنند بازی جدیدی به راه انداخته‌اند. نام گروه تروریستی را تغییر داده و می‌خواهند با نام دیگری آنها را معرفی کنند، اما برای ما نام آن گروه هرچه باشد، باز هم یک گروه تروریستی است. چه نامش «نیروهای دموکراتیک سوریه» باشد چه «ارتش مرزی»، چه «مدافعان مرزی» و چه «نیروهای تامین امنیت مرزی» باز هم ما این گروه را وابسته به پ‌ک‌ک می‌دانیم. وی درباره عملیات منبج نیز گفت: با توجه به اینکه تاکنون وعده‌های داده‌شده درباره منبج عملی نشده است، دیگر کسی نمی‌تواند به ما بگوید چه کار انجام شود. دیگر چنین حقی وجود ندارد؛ اما ما هیچ طمعی به خاک سوریه نداریم. اردوغان تاکید کرد: در مراحل بعدی ما گام به گام کشورمان را تا مرزهای عراق از این تهدید پاک‌سازی خواهیم کرد.