در این کمیته یکی از پرونده‌های رایج در آمریکا درباره دخالت روسیه در انتخابات این کشور در جریان است و در این تحقیقات بیشتر روی گفته‌های کریستوفر استیل متمرکز شده است. کریستوفر استیل مدعی است که روسیه در انتخابات آمریکا دخالت آشکاری داشته و به همین منظور شواهدی به کمیته قضایی سنا تحویل داده است. تصمیم تحقیق بیشتر روی ادعای استیل، از این جهت از سوی دو تن از رهبران برجسته جمهوری‌خواه ارائه شده است، زیرا برخی از هم‌حزبی‌های آنها بر این باورند که ممکن است ادعاهای مطرح شده در جهت درگیری‌ها حزبی بوده باشد.  ارجاع این پرونده علیه این جاسوس سابق انگلیسی از سوی این دو سناتور جمهوری‌خواه پس از آن صورت گرفته که کنگره آمریکا در هفته‌های گذشته برای تضعیف اعتبار تحقیقات رابرت مولر، بازرس ویژه رسیدگی به ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا دست به اقداماتی زد.

این دو سناتور جمهوری‌خواه در نامه محرمانه خود به راد روزنستاین، معاون دادستان کل و کریستوفر رای، مدیر اف‌بی‌آی نوشتند، ارجاع این پرونده کیفری به ارتباطات میان کریستوفر استیل و چند خبرنامه آمریکایی مربوط می‌شود که در آنها پرونده ترامپ ذکر شده است. مابقی این ارجاع محرمانه و منتشر نشده است. قانونگذاران آمریکایی نمی‌توانند شخصا موردی را تحت پیگرد قرار دهند اما به‌صورت کلی می‌توانند هرگونه نقض کیفری را به وزارت دادگستری ارجاع دهند. سخنگوی وزارت دادگستری روز جمعه اعلام کرد که این پرونده ارجاعی را دریافت کرده و آن را بررسی می‌کند.  این پرونده تلفیقی از یادداشت‌های استیل است که در جریان کمپین انتخاباتی ۲۰۱۶ نوشته و شامل چند مورد اتهام درباره ارتباط میان ترامپ و روسیه است.  درحال‌حاضر سه پرونده درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا در جریان است که مهم‌ترین آنها پرونده‌ای است که بازرس مولر درحال پیگیری آن است.