محمد بن‌سلمان به عباس هشدار داده اگر این ائتلاف را در لبنان تشکیل ندهد شخص دیگری (محمد دحلان) برای این منظور هست. همچنین محمد بن‌سلمان خطاب به محمود عباس گفته است که آمریکا تنها کشوری است که تاثیر واقعی‌ بر اسرائیل می‌گذارد و تنها کشوری است که می‌تواند در هرگونه روند صلحی بر اسرائیل تاثیر بگذارد و هیچ کشور دیگری نمی‌تواند این کار را کند نه اتحادیه اروپا، نه روسیه و نه چین. این پایگاه انگلیسی همچنین اعلام کرد که آمریکا آماده توافق‌نامه صلح است که مشخص نیست در ابتدا معامله خوبی باشد ولی پایان آن خوب است.