وی ادامه داد: به نظر من ترکیه به‌خصوص به دلیل سیاست‌هایش در سال‌های اخیر جایی در اتحادیه اروپا ندارد. منصفانه است که مذاکرات برای دستیابی به اتحادیه اروپا را مسدود کنیم. کورتس اضافه کرد: ترکیه تلاش می‌کند که نفوذ بیشتری در جوامع ترک تبار در اتریش، آلمان و کشورهای دیگر برای جلوگیری از همبستگی این مردم در میان جوامع اروپایی اعمال می‌کند. پس از کودتای ۱۵ ژوئیه و گسترش بازداشت‌ها در این کشور روابط آنکارا با کشورهای اروپایی به‌خصوص اتریش و آلمان دچار تنش شد. در همین راستا اتریش خواستار تعلیق روند دستیابی این کشور به عضویت اتحادیه اروپا شده است.