اخذ مالیات بر ارث، در بریتانیا و آمریکا ناعادلانه تلقی می‌شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که مخالفت با این نوع مالیات حتی در بین فقرا شدیدتر است تا ثروتمندان. این روزها اما زندگی یک آمریکایی بالغ فوت شده چنان است که نسبت به دهه ۱۹۶۰ احتمال آنکه دارایی‌اش مشمول مالیات شود ۹۵ درصد کمتر است. حالا مجلس نمایندگان آمریکا یک طرح اصلاحات مالیاتی را تصویب کرده است که «مالیات مرگ» را تا سال ۲۰۲۵ به کل از بین می‌برد. تا پیش از جنگ جهانی دوم، بریتانیایی‌ها بیش از پرداخت مالیات بر درآمد، راغب بودند که مالیات بر ارث را بپردازند حالا اما کمتر از ۵ درصد آنها چنین رغبتی را از خود نشان می‌دهند. البته این موضوع محدود به دنیای انگلوساکسون‌ها نیست. در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز درآمدهای ناشی از مالیات بر ارث به شدت سقوط کرده است. در سال ۲۰۰۴ سوئدی‌ها تصمیم گرفتند که این مالیات را به کل حذف کنند. اکونومیست بر این باور است که یک نظام عادلانه و کارآمد باید مالیات بر ارث را هم در بر داشته باشد نه اینکه آن را حذف کند.