سنای آمریکا همچون پلیس فدرال این کشور، مشغول تحقیق درباره نقش روسیه در انتخابات سال گذشته آمریکا هستند. سناتورهای دموکرات می‌گویند که از استماع سخنان دیگر افراد متوجه این ایمیل‌ها شده‌اند. یکی از وکلای جرد کوشنر گفته است که موکلش آماده ارائه توضیحات بیشتری به هیات تحقیق است. دو سناتوری که در راس کمیته قضایی سنا هستند، یکی از حزب جمهوری‌خواه و دیگری از حزب دموکرات نوشته‌اند که ایمیل‌های موردنظرشان از مدارکی که در اختیارشان قرار گرفته، حذف شده است. سناتورها می‌گویند ایمیل‌های مربوط به ویکی‌لیکس و کارهای مربوط به روسیه بوده که کوشنر آنها را ارائه نداده است. همچنین یک ایمیل هم بوده است که درباره دعوت به شام اعضای کارزار انتخاباتی ترامپ بوده است. سناتورها می‌گویند که ایمیل‌هایی از شاهدان دیگر دارند که نشان می‌دهد کوشنر هم آن ایمیل‌ها را گرفته اما به هیات تحقیقاتی سنا تحویل نداده است.