او گفت به دنبال تامین اعتبار برای ۶۰ میلیارد بدهی خارجی در این کشور است، این یعنی ۲۰۰۰ دلار برای هر نفر. اما در مصاحبه رویترز کسانی که متخصص هستند، اعلام کردند که کاراکاس امیدوار به قراردادی بین دولت و اعتباردهندگان خارجی است تا ارز خارجی بیشتری به منظور واردات بیشتر محصولات اساسی، غذا و دارو به‌دست بیاورد. این درحالی است که تاکنون حزب سوسیالیست حاکم ونزوئلا با کاهش واردات، اولویت را به پرداخت بدهی‌ها داده است؛ درحالی‌که قفسه مغازه‌ها از غذا و محصولات اساسی به مدت ۴ سال است که خالی باقی مانده است.

چنانچه ونزوئلا بتواند در مورد این بدهی‌ها به یک توافق برسد، پول بیشتری آزاد می‌شود تا این کشور بتواند واردات بیشتری از دارو و مواد غذایی داشته باشد. با این حال برخی کارشناسان بر این باورند که ونزوئلا به‌دلیل موقعیتی که دارد نمی‌تواند از موضع قدرت گفت‌وگو کند؛ زیرا این کشور دیگر اعتبار چندانی ندارد تا بتواند خواسته‌های خود را برای اعتباردهندگان ارائه دهد.