در حال حاضر نرخ بیکاری جهانی در سطح ۸/۵ درصد قرار دارد، نرخی که انتظار نمی‌رود در سال‌های آتی کاهش محسوسی یابد. براساس گزارش جدید «سازمان بین‌المللی کار»، بیش از ۴/۱ میلیارد نفر در شغل‌های مخاطره‌آمیز مشغول به‌کار هستند که اکثرا در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه حضور دارند. در این باره سالانه حدود ۱۱ میلیون نفر به چنین مشاغلی افزوده می‌شوند. این نهاد در گزارش خود از کسادی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه – جایی که از هر دو نیروی کار، یک نیرو در بنگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به‌کار است – خبر داد. بر این اساس این نهاد از سیاست‌گذاران خواسته است تا با سیاست‌گذاری‌های مناسب زمینه را برای رونق مجدد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فراهم کنند.

در سال ۲۰۱۶ بخش عمده اشتغال جهان مربوط به کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی بوده است. در این سال اشتغال بخش‌خصوصی به سطح ۸/۲ میلیارد نفر رسید که معادل ۸۷درصد از کل اشتغال دنیاست. همچنین بخش‌خصوصی که شامل بنگاه‌های متوسط نیز می‌شود، در کشورهای عربی و جنوب صحرای آفریقا به ترتیب مسوول اشتغال بیش از ۷۰ و ۵۰ درصد از نیروی کار بوده است. با این حال تحقیقات «سازمان بین‌المللی کار» بیانگر آن است که بنگاه‌های بخش‌خصوصی با چالش‌هایی برای رشد مواجه هستند.

آخرین آمارها از ۱۳۰ کشور جهان نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بیش از بحران مالی ۲۰۰۸، رشد اشتغال سریع‌تر نسبت به بنگاه‌های بزرگ داشتند. از سال ۲۰۰۹ اما ایجاد اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط دچار افت شد. بر این اساس «سازمان بین‌المللی کار» از دولت‌ها خواسته است تا با مداخله مناسب خود روند اشتغال این بنگاه‌ها را معکوس کنند. دبوراه گرینفیلد، معاون مدیرکل سیاستی این نهاد، در این باره می‌گوید: «برای بازگرداندن روند اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط به وضعیت قبل از بحران مالی، نیاز به سیاست‌هایی است که ترقی و بهبود فضای کسب‌وکار را برای همه بنگاه‌ها به همراه دارد.»

براساس یافته‌های «سازمان بین‌المللی کار»، اشتغال دائم، رسمی و تمام‌وقت زنان بیش از اینکه در بنگاه‌های بزرگ مشاهده شود، در بنگاه‌های کوچک و متوسط اتفاق می‌افتد. به‌طور میانگین و در تمامی مناطق، حدود ۳۰ درصد از اشتغال دائم و تمام وقت بنگاه‌های کوچک و متوسط مربوط به زنان است. این نرخ در بنگاه‌های بزرگ‌ حدود ۲۷ درصد است. در واقع بنگاه‌های خرد و کوچک دروازه ورود زنان به بازار نیروی کار رسمی محسوب می‌شود. اشتغال بیشتر زنان در کسب‌وکارهای اقتصادی اثرات مثبت گسترده‌ای بر رشد و توسعه کشورها دارد.

«سازمان بین‌المللی کار» در گزارش جدید خود توصیه‌هایی برای بنگاه‌ها به منظور مدیریت مناسب نوسانات تقاضا دارد. به گزارش این نهاد، تجارت می‌تواند در رشد و اشتغال بنگاه‌ها بسیار اثرگذار باشد. در واقع هر دوی بنگاه‌ها و کارگران از منافع ناشی از تجارت منتفع می‌شوند. براساس آمارهای جمع‌آوری شده از ۱۳۲ کشور، در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۷ درصد از کارکنان (معادل ۱۶۷ میلیون نفر نیروی کار) در بنگاه‌های صادراتی مشغول به‌کار بودند. البته این نرخ بسیار پایین‌تر از اشتغال بخش‌های صادراتی در دوران پیش از بحران مالی است. پس از بحران مالی، از آنجا که تجارت جهانی وارد رکود شد، اشتغال بخش‌های مرتبط با تجارت نیز با چالش مواجه شد.

به گزارش این نهاد، بهره‌وری در بنگاه‌های صادراتی و وارداتی بسیار بالاتر از سایر بنگاه‌هاست و دستمزدهای بالاتری در این بنگاه‌ها به کارکنان تعلق می‌گیرد (اثرات مثبت تجارت). عامل دیگر موفقیت بنگاه‌ها بهبود فضای کسب‌وکار به‌خصوص در زمینه دسترسی به منابع مالی و مقررات بازار نیروی کار است که بر منابع انسانی و استراتژی‌های مالی آنها اثر می‌گذارد. نوآوری آخرین عاملی توصیه شده این نهاد به بنگاه‌ها است. نوآوری منبع اصلی قدرت رقابتی بنگاه‌ها است که موجب رشد و توسعه باثبات می‌شود. در این باره مخارج «تحقیق و توسعه» (R&D) مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نوآوری در بنگاه‌ها است.