راشا تودی: صدها تانک‌، کامیون‌ و سایر تجهیزات نظامی آمریکایی تحت عنوان بخشی از اقدامات ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه وارد بندر برمرهاون آلمان شده‌اند تا پس از آن به سایر کشورهای شرق اروپا انتقال یابند. این محموله کشتی ریسالو روز چهارشنبه وارد آلمان شد؛ در حالی که کشتی دیگری تحت نام‌های آزادی و مقاومت قرار است امروز وارد این کشور شود. تخلیه بار این کشتی‌ روز جمعه در حالی آغاز شد که تجهیزات فوق سنگین آن قرار است از طریق قطار یا جاده به لهستان منتقل شوند. آمریکا می‌خواهد درمجموع ۸۷ تانک آبرامز، ۲۰ماشین زرهی و ۱۳۶ ماشین جنگنده به شرق اروپا منتقل کند. همزمان قرار است ۴۰۰۰ نیروی زمینی آمریکایی در سراسر لهستان، کشورهای حوزه بالتیک، بلغارستان و رومانی مستقر شوند. در این میان لهستان و آمریکا قرار است طی اواخر ماه جاری رزمایش گسترده و مشترکی را در لهستان برگزار کنند. بنا بر اعلام ناتو این رزمایش با هدف جلب اعتماد متحدان اروپایی در مقابل آنچه رفتار متجاوزگرایانه روسی می‌خوانند، برگزار خواهد شد.