در اجرای اطلاعیه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص شفاف‌سازی عموی معاملات، این وزارتخانه به عنوان پیشگام شفاف‌سازی معاملات و ارائه اطلاعات مربوطه به عموم مردم و نیز متولی طراحی و راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، شفافیت معاملات دستگاه‌های اجرایی را از خود شروع کرده و هم اکنون تمامی معاملات بالاتر از ۱۰ درصد حدنصاب معاملات کوچک (بالاتر از ۲۵ میلیون ریال) را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت منتشر کرده که به تدریج شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی نیز خواهد شد. 

هم اکنون اطلاعات معاملات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های تابعه آن از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://setadiran.ir  و یا مستقیما از طریق ادرس اینترنتی ذیل) در دسترس عموم می‌باشد: 

setadiran.ir/setad/cms/setadTransactions